Sortiment

Jsme česká firma zabývající se výrobou plastových bazénů, jímek, septiků, vodoměrných šachet, revizních šachet, šachet pro tlakovou kanalizaci, šachet na vrtané studny a dalších produktů z plastu. Nabízíme i širokou škálu čistíren odpadních vod.

Vaše bazény chrání hlavně jeho zastřešení.Zastřešení chrání Vaše děti a domácí mazlíčky před pádem do bazénu. Koupací sezóna se Vám prodlouží o několik měsíců (Jakmile vysvitnou na jaře první sluneční paprsky, voda se pod zastřešením ohřívá denně cca o jeden stupeň Celsia). Voda není znečištěná od okolního prachu, listí a hmyzu.

Vyrábíme několik druhů šachet, ale rádi vyrobíme tvar a velikost na přání zákazníka. Vodoměrná, revizní a šachta pro tlakovou kanalizaci je dodávána včetně poklopu a je nutné počítat s tím, že dodávaný poklop a strop šachty splňují pouze požadavky na celistvost, nejsou dimenzovány na žádné zatížení!

Plastové jímky, žumpy i septiky slouží k zachycení splaškových a ostatních vod obsahujících škodlivé látky z menších zdrojů, jako jsou rodinné domky, chaty atd., u kterých není možnost vypouštěním do kanalizace. Vyrábíme velké množství těchto jímek (žump), ale rádi vyrobíme plastovou jímku (tvar a rozměr) na přání zákazníka.