Postup při montáži plastového bazénu

Umístění bazénu

Je důležité zvolit správnou polohu plastového bazénu s přihlédnutím k nejprosluněnějšímu místu během celého dne na Vašem pozemku, k přístupu ke schodišti, k možnému odsunutí zastřešení za bazén a k celkovému vzhledu okolního prostředí.
                        
Než začnete s montáží bazénu, je nutné vědět, jakým příslušenstvím bude bazén osazen. Světlo, protiproud, připojení na okruh vody a některá další příslušenství již není možné dodatečně instalovat. Doporučujeme připravit okolí bazénu na možnost zastřešení, i když budeme zastřešení montovat někdy v budoucnu.

Vyhloubení jámy pro plastový bazén a šachtu na technologii.

Plastové bazény se usazují do terénu, proto je potřeba před instalací bazénu vyhloubit jámu, která je o cca 20 cm hlubší než bazén (záleží i na tom, jak vysoko bude bazén vyčnívat nad terénem - kvůli chodníku), šířka a délka o 60 cm větší než bazén. Doporučujeme zároveň vyhloubit i jámu na technologii (šachta je umístěná na středu bazénu 80 cm od bazénu) s výkopem na propojení technologie, (malá šachta má rozměr d 130, š 110, v 120 cm a velká šachta d 190, š 110, v 120 cm), rýhu na přivedení elektřiny 240 V nebo 400 V (doporučuji silnější elektřinu, protože časem můžete připojit další zařízení). 

Vybetonování dna bazénu

Betonová deska musí být minimálně 17 cm silná, po celé ploše armovaná kari sítí o rozměru oka 10 x 10 cm a průměru drátu min. 6 mm. Kari síť musí být umístěna přibližně uprostřed betonové desky, proto ji musíme podložit (např. kameny, cihlami atd.), aby ji beton dokonale obtekl. Deska má povolenou toleranci rovinatosti 5 mm na celé ploše.

Nemusí být naprosto hladká, neboť na ni položíme podlahový polystyren o síle 3 cm, nepřesahující rozměr bazénu. Pokud se dostanete na spodní vodu, je nutné tuto vodu oddrenážovat nebo jiným způsobem dostat pod úroveň betonové desky.

Usazení bazénu do jámy

Bazénový skelet se usadí pomocí několika osob (na bazén 6 x 3 m doporučujeme alespoň 12 osob) na betonovou desku, na kterou byl před tím položen podlahový polystyren o síle 3 cm. Potom se začne bazén osazovat příslušenstvím (trysky, skimmer, světlo, protiproud) a vše se propojí s technologií v šachtě.

Příprava plastového bazénu k obetonování

Bazén je nutné vylaťovat (srovnat a zaaretovat tak, aby se při betonování nepohnul)! Toto je nejdůležitější část usazení bazénu, jak ho usadíme a zabetonujeme, tak bude po dokončení prací vypadat. Bazén srovnáme pomocí střešních latí 6 x 4 cm, vrutů a pomocí svěrek. (návod - 2x foto montáže latí je dodáno s bazénem)

Latě se pomocí svěrek připevní z obou stran k vršku bazénu tak, aby obepínaly všechny 4 rovné stěny. Musí se upevňovat až za ohybem rohu bazénu, aby nedošlo k jeho deformaci. Potom se pomocí latí, umístěných cca 70 cm od sebe, vytvoří rozteč mezi delšími stěnami. Vzdálenost stěn se rovná vnitřnímu rozměru podlahy. Latě se k sobě opatrně přišroubují. Poté se k latím připevní i kratší 2 stěny. Potom se jednou latí vše zaaretuje k okolí tak, aby se celý systém již nepohnul.

Obetonování bazénu

Pokud je bazén správně umístěn a osazen příslušenstvím, může se začít s betonováním. Nejdříve mezi žebra a do ohybů bazénu (po celé výšce bazénu) vložíme fasádní polystyren o síle 3 cm, který zamezuje vychladnutí vody v bazénu a chrání stěny před ostrými kamínky v betonu. Polystyren se nevkládá do schodiště (časem by se schody mohly prohýbat). Poté co vložíme polystyren mezi žebra, vodorovně zasuneme do žeber betonářskou ocel (roxor, nebo roksor) o síle 6 mm, abychom bazén přichytili k betonu a vše vyztužili. První den doporučujeme bazén postupně napouštět vodou (cca o 10 cm výš než je výška obsypávaného betonu) a betonovat jen do výšky 30 cm. Betonování se provádí polosuchou betonovou směsí (na 1m3 betonu připadá jen 80 litrů vody), která se sype kolem bazénu opatrně bez pomoci těžké techniky. Bázén se obsypává spolu se šachtou pro technologii a zároveň se zaplní mezera mezi bazénem a šachtou okolo skimmeru (vznikne jeden celiství monolit).

Další dny, po zaschnutí předešlé vrstvy, napouštíme bazén vodou (opět o 10 cm výš než je výška obsypávaného betonu) a postupně betonujeme o dalších 30 cm. Přitom zevnitř bazénu kontrolujeme, zda jsou stěny bazénu rovné. Obetonuje se světlo, trysky i skimmer, který je nutno podložit, aby byl vodorovně. S betonováním skončíme přibližně 20 cm pod vodorovným žebrováním a do tohoto betonu vmáčkneme zahnuté kusy roksorů (roxorů) tak, aby nevyčnívaly ostré hrany a beton v chodníku se mohl s tímto lépe spojit.

Obetonování schodiště

Schodiště betonujeme zároveň s bazénem, ale nevkládáme pod něj polystyren, protože by se schody mohly časem prohýbat. Beton napěchujeme co nejvíce do všech koutů a také pod nášlap schodu tak, aby se schod neprohýbal.

Takto vybetonované schodiště je prakticky nezničitelné a oproti bazénům od jiných výrobců se neprohýbá a nemůže se v něm kazit voda.

Nikdy se nesmí stoupat na schody, pokud pod nimi není beton zcela zatvrdlý!

Příprava chodníku

Jakmile je beton ve výši 20 cm pod vodorovným žebrováním, začínáme s přípravou chodníku. Záleží na tom, jak chceme mít chodník široký (doporučujeme minimálně 60 cm kolem bazénu a prodloužený 3 m za bazén), chodník nesmí mít spád (po montáži zastřešení se kolejnice prohnou a zastřešení při pojezdu drhne). Potom chodník zašalujeme a tím mu určíme budoucí tvar.
                        
Chodník vyplníme kari sítí, aby byl vyztužen a po zabetonování nepraskl (např. působením mrazu v zimním období). Chodník pod kolejnicí k zastřešení prodloužený za bazén cca 3 m by měl mít sílu betonu minimálně 40 cm a měl by být dobře armovaný a spojený s chodníkem u bazénu.

Betonování chodníku

(Kolem bazénu doporučujeme šířku chodníku 60 cm a prodloužení chodníku, tak aby zastřešení odjíždělo za bazén, by mělo být od hrany bazénu 3 metry.) Po zašalovaní chodníku je možné začít s jeho betonováním. Musíme si uvědomit, že tento beton bude vystaven různým povětrnostním podmínkám (mráz, vlhko, horko) a proto je nutné použít kvalitní beton. Doporučujeme pytlovaný beton BE 04 - 08 mm, kterým zalijeme chodník až do požadované výšky. Při montáži kamenného koberce může tento beton končit 1 cm pod vrchní zakončovací trubkou. (Vzdálenost záleží na hrubosti kamenného koberce).Rozměr klasického zastřešení (Practic, Horizont) je délka 6,4 m x 3,25 mezi kolejnicemi, kolejnice mají šířku cca 20 cm (celková vnější šířka zastřešení a kolejnic je cca 3,65 m).

Konečná úprava chodníku

Vzhledem k tomu, že se většinou dlažby mrazem od betonu uvolní, dřevo se vlivem počasí prohne, doporučuje naše firma jako nejlepší materiál na chodníky použít kamenný koberec s hloubkovou penetrací (kamínek o velikosti 0-4 mm s pryskyřicí od firmy TOP STONE, nebo PIEDRA). Tato stěrka má několik výhod: neklouže, mrazem netrpí, má spoustu barevných odstínů, vypadá elegantně, nejsou vidět žádné spáry a je omyvatelná..

Zazimování plastového bazénu

Nejdříve vypereme písek ve filtraci, bazén vypustíme asi 1 cm pod trysky, (pokud není zastřešení, tak minimálně 10 cm, aby při dešti, nebo tání sněhu voda nenatekla do potrubí), vymontujeme veškerou technologii, (mimo pískové filtrace - z ní pouze vypustíme vodu), nalijeme zazimovací roztok a do bazénu vložíme dilatační plováky, které zamezí rozpínání ledu. (pro více informací, nebo montáž je možné zavolat servisního technika).

Zapojení elektrického rozvaděče:

1) Hlavní jistič
2) Proudová ochrana, pokud není na přívodu vedení.
3 a) Společný jistič a časový spínač na čtyř zásuvku (záleží na vybavení bazénu) pro filtraci 0,7 kW / 240 V, UV lampu 75 W / 240 V , Ionizér 75 W / 240 V a dávkovač polymerů 20 W / 240 V (filtrace, UV lampa, ionizér a dávkovač polymerů běží vždy spolu a časový spínač by měl být zapojen bez přestávky minimálně 4 hodiny denně).
3 b) Společný jistič a časový spínač na dvou zásuvku (záleží na vybavení bazénu) pro filtraci 0,7 kW / 240 V, autochlór (solničku) 75 W / 240 V (filtrace a autochlór běží vždy spolu a časový spínač by měl být zapojen bez přestávky minimálně 4 hodiny denně). 
4) Jistič na světlo 300 W / 12V a dopojení světla kabelem + vypínač světla umístěný mimo šachtu.
5) Jistič na tepelné čerpadlo 1 kW / 240 V a vyvedení vodotěsné zásuvky k tepelnému čerpadlu.
6) Tří fázový jistič na protiproud 2 kW / 400 V.

Všeobecné podmínky

Bazén se nikdy nevypouští, (jen se před zimou upouští pod trysky, nebo protiproud).

Pokud bude bazén poškozen mechanicky při manipulaci nebo jeho instalaci, nebude možné uplatnit reklamaci na kvalitu svárů a tvar tohoto bazénu.

Za poškození bazénu, vzniklé nedodržením těchto pokynů, nenese výrobce žádnou zodpovědnost!

V případě jakékoliv nejasnosti, prosím volejte servisního technika, nebo na firmu Bazény Šulc (rádi Vám vše vysvětlíme).